Skip to main content

Informatie over de Subsidieregeling Digitaliseringsvoucher MKB Capelle aan den IJssel

Door corona mochten tijdens de lockdownperiode bij veel bedrijven geen of bijna geen klanten langskomen. Het belang van online vindbaar en bereikbaar zijn, en online kunnen verkopen was groter dan ooit. Om bedrijven in het kleinere MKB te steunen in de stap naar (verbetering van de) digitalisering kunnen Capelse ondernemers vanaf 1 oktober 2021 gebruik maken van een digitaliseringsvoucher.

Subsidieontvanger

De digitaliseringsvoucher is een regeling om ondernemers te stimuleren om te digitaliseren. De voucher kan worden gebruikt voor maximaal 50% van de kosten van de verbetering van de digitalisering en kent een minimumbedrag van € 1.000 en een maximumbedrag van € 2.500 per onderneming.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 1. de eigenaar van een eenmanszaak zonder personeel met winstoogmerk en een fysieke op klanten gerichte bedrijfsvestiging, die blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vóór 1 januari 2021 in de gemeente is gevestigd; of
 2. de eigenaar van een micro of klein MKB-bedrijf met winstoogmerk en een fysieke op klantengerichte bedrijfsvestiging dat, blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, voldoet aan de volgende eisen:
  1. het bedrijf is een niet-beursgenoteerde onderneming die, vóór 1 januari 2021 in de gemeente is gevestigd;
  2. bij het bedrijf zijn ten hoogste negenenveertig personen werkzaam.

Aanvragen door ondernemers

Een ondernemer kan de voucher inzetten voor verschillende digitaliseringsdoelen, bijvoorbeeld:

 • Het inwinnen van advies t.b.v. een digitaliseringsvraagstuk en/of -strategie
 • Het opzetten of verbeteren van een website of webshop
 • Het digitaliseren van interne bedrijfsprocessen
 • Het aanschaffen van een online CRM-, boekings- of reserveringsysteem
 • Het koppelen of verbeteren van het koppelen van voorraadadministratie en -management
 • Het starten of verbeteren van online (verkoop) activiteiten
 • Het verbeteren van de cyberweerbaarheid

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Voor subsidie komen in aanmerking de gemaakte inhuur- en aanschafkosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit en blijken uit een bij de aanvraag geleverde offerte.
 • Van de subsidie mag maximaal 25% van het totaalbedrag (maximaal € 2.500,-) worden ingezet voor directe promotie en marketingactiviteiten.
 • Niet voor subsidie in aanmerking komen interne kosten, de aanschaf van hardware, trainingen en cursussen of kosten die door de subsidieontvanger zijn gemaakt voor de indiening van de aanvraag.
 • De Btw over de subsidiabele kosten komt niet voor vergoeding in aanmerking